Benvido a Servitec Medioambiente

Servitec Medioambiente
Servitec Medioambiente

Servitec Medioambiente é unha empresa de enxeñería especializada na realización dunha ampla tipoloxía de servizos, obras e proxectos de carácter forestal, ambiental e civil, desenvolvendo a súa actividade no ámbito do Medio Rural e Natural, dentro do territorio Nacional e Internacional.

Nace en 1997 como resultado da asociación dun grupo de profesionais cunha dilatada experiencia no campo da Enxeñería e da Xestión Integral Sostible.Área
Forestal
Área Forestal
Servitec Medioambiente
A enxeñería aplicada á produción dos bosques, a súa valorización e a xestión forestal sostible do medio ambiente.

Ler máis

Área
Medioambiental
lineas_mediambiental_home
Servitec Medioambiente
Desenvolvemos actuacións encamiñadas á preservación do medio natural, á conservación e mellora do hábitat e ao uso racional dos recursos.

Ler máis

Área
Civil
lineas_civil_home
Servitec Medioambiente
Melloramos a calidade de vida e contribuímos ao desenvolvemento executando unha ampla tipoloxía de infraestruturas no ámbito rural.

Ler máis

Mantemento
Infraestruturas
Mantenimiento de Infraestructuras
Servitec Medioambiente
Recursos propios destinados á conservación, mellora e mantemento de infraestruturas lineais.

Ler máis

Consultoría
e Proxectos
Consultoría y proyectos
Servitec Medioambiente
Un equipo multidisciplinar dedicado á identificación do problema, a análise e a busca de solucións..

Ler máis