Política de privacidade

1. SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L., con domicilio social en rúa Comandante Manso número 12 1 ºB D, 24500 Villafranca do Bierzo, con C.I.F.: B-09326000, inscrita no Rexistro Mercantil de Burgos no Tomo 374, Libro 165, da Sección Xeral, Folio 36, Folla BU-5775, Inscrición 1ª, e contando coas seguintes formas de contacto:
. Teléfono: 984 540 813
. Fax: 987 540 897
. Correo electrónico: servitec@servitecma.com

Mediante o presente texto quere dar a coñecer cales son os criterios e regras que segue respecto á utilización dos datos persoais que calquera usuario facilite durante o acceso á súa páxina web corporativa, situada no portal de dominio servitecma.com.

2. SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. (en diante o prestador), de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, en cumprimento do disposto no art.º 5 e 6 da LOPD, informa a todos os usuarios do portal servitecma.com que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nun ficheiro automatizado que se encontra debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos.

3. Os usuarios, mediante a marcación na caixa de verificación, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:
i. Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. As devanditas comunicacións comerciais serán relacionadas sobre produtos ou servizos ofrecidos polo prestador, así como por parte dos colaboradores ou partners cos que este tivese alcanzado algún acordo de promoción comercial entre os seus clientes. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais. En todo caso as comunicacións comerciais serán realizadas por parte do prestador e serán de produtos e servizos relacionados co sector do prestador.
ii. Realizar estudos estatísticos.
iii. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a disposición do usuario no sitio web da compañía.
iv. Remitir o boletín de noticias da páxina web.

4. SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que sempre que fose a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa solicitaríase o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos titulares.

5. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. En caso de que non sexan facilitados todos os datos, o prestador non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

6. SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:
i. Correo electrónico: servitec@servitecma.com
ii. Fax: 987 540 897
iii. Correo Postal: C/ Comandante Manso 12 1º B, 24500-Villafranca del Bierzo

7. Do mesmo modo, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado Darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte do prestador.

8. Do mesmo modo, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. ten adoptado todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

9. USO DE COOKIES E DO FICHEIRO DE ACTIVIDADE: O prestador pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se encontra a web, recoñeza o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios que se rexistrasen previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo do cal sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro ou “log-in”.

As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

10. DIRECCIÓNS IP: Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

11. SEGURIDADE: O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de contratación ou que leve consigo a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde, ideoloxía…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (https://,…), de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica