SERVITEC incorpórase ao reducido grupo de 28 empresas nacionais adheridas ao programa Caring for Climate de Nacións Unidas.

22 Abril, 2013

Servitec Medioambiente pasa a formar parte da iniciativa internacional Caring for Climate, promovida de forma conxunta polo Pacto Mundial (Global Compact) e o Programa de Medio Ambiente das Nacións Unidas para potenciar o papel do mundo empresarial na estratexia contra o cambio climático.

climat changeA súa incorporación en abril de 2013 prodúcese despois de meses de traballo, culminando todo iso na firma do compromiso de respaldo á iniciativa e a súa declaración de liderado, adquirindo dende ese momento a responsabilidade como signatarios do programa de xuntar esforzos, tanto de forma individual como colectiva, no coidado do medio ambiente e na loita contra o cambio climático.

Caring for Climate foi lanzada polo Secretario Xeral Ban Ki-Moon en 2007, pasando a ser a iniciativa do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e o Pacto Mundial da ONU, destinándose a promover o papel das empresas na loita contra o cambio climático, ademais de proporcionar un marco para os líderes empresariais na busca de solucións prácticas na loita contra o cambio climático.

Actualmente o programa está avalado por 345 organizacións de múltiples nacionalidades, 28 das cales son españolas. O carácter internacional dos asinantes axuda a reforzar o obxecto final de Caring for Climate, paliar as consecuencias do cambio climático a nivel global.

Con esta iniciativa, Servitec Medioambiente dá un paso máis no compromiso xa adquirido coa súa política ambiental e coas súas certificacións ISO-14001, potenciando os seus esforzos na loita contra o cambio climático, así como na fixación e redución de emisións de CO2, demostrando ser unha empresa líder, social e ambientalmente responsable.