Aviso Legal

1. Información Xeral
O titular deste sitio web é SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L., con CIF B09326000 e con Sede Principal en rúa Corporación Antonio Gabelas número 12 1ºB D, 24500 Villafranca Del Bierzo.
SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. é unha entidade inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 3656 do Arquivo, Sección Xeneral, folio 154, folla C-57692, inscripción 2ª.
Con ánimo de que o uso do Sito Web se axuste a criterios de transparencia, claridade e sencillez, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L.. informa ao usuario que calquera suxerencia, dúbida ou consulta sobre o presente Aviso Legal ou cualquera otro documento informativo do sitio web será recibida e solucionada contactando con SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L., a través da seguiente dirección de correo electrónica: servitec@servitecma.com.

2. Usuarios
O acceso e/ou uso deste portal de Servitec Medioambiente atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento

3. Uso del portal
O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Servitec Medioambiente ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Servitec Medioambiente, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Servitec Medioambiente resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen axeitados para a súa publicación. En calquera caso, Servitec Medioambiente non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. Protección de datos
Servitec Medioambiente cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.
Así mesmo, Servitec Medioambiente informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
En calquera caso, as cuestións relacionadas coa privacidade e protección de datos serán ampliadas e matizadas no documento POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DATOS, disposto no mesmo portal servitecma.com.

5. Propiedade Intelectual
Servitec Medioambiente por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nesta (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Servitec Medioambiente ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade, de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Servitec Medioambiente.
O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Servitec Medioambiente. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Servitec Medioambiente.

6. Política de Cookies
Unha cookie é un arquivo ou dispositivo que se descarga no equipo terminal dun usuario coa finalidade de almacenar datos que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. É dicir, é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.
A presente páxina web está a utilizar cookies de sesión de tipo técnico, que permiten facilitar ao usuario o uso e a navegación a través da mesma, garantir o acceso a determinados servizos, así como mellorar a configuración funcional da web.
Neste sentido, dado que non se utilizan cookies de publicidade ou publicidade comportamental non é necesario obter o consentimento ou autorización informada do usuario.
Con todo, se o usuario quere xestionar a configuración das cookies, a continuación leva a cabo unha breve exposición de como consultar e levar a cabo a configuración do sistema de cookies en relación aos navegadores máis comúns ou máis utilizados polos usuarios
Neste sentido, practicamente todos os navegadores permiten ao usuario obter información xeral sobre as cookies instaladas nunha páxina web, concretamente verificar a existencia das mesmas, a súa duración ou o sistema de eliminación. A título informativo, facilítanse unha serie de ligazóns relacionadas:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Por outra banda, o usuario poderá permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo modificando a configuración do seu navegador conforme ás instrucións indicadas no mesmo. A título informativo indícase que habitualmente a configuración das cookies adóitase levar a cabo no menú “Preferencias” ou “Ferramentas” de cada navegador, en calquera caso, sempre poderá acudir á axuda do seu navegador para solucionar ou liquidar as dúbidas que se lle xeren respecto diso.
Convén ter en conta que, se se impide a instalación de todas as cookies, o contido da web así como determinadas funcionalidades e servizos facilitados pola mesma poden verse afectados.
A continuación, resúmense as cookies empregadas nesta páxina web:
Resumen de Cookies

Nome Tipo Finalidade Sesión/Persistentes Propias/Terceiros
PHPSESSID Técnica Controlar a sesión de usuario e facilitar a navegación. Esencial para o funcionamiento da web Expira ao final da sesión Propias
qtrans_cookie_test Técnica Cookie utilizada para permitir el Soporte multi-lenguaje de la web. Expira ao final da sesión Propias

7. Exclusión de garantías e responsabilidade
Servitec Medioambiente non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

8. Modificacións
Servitec Medioambiente resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

9. Enlaces
No caso de que en servitecma.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Servitec Medioambiente non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. Servitec Medioambiente non asumirá ningún tipo de responsabilidade sobre os contidos pertencentes a sitios web alleos, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade do material ou información contida en calquera dos devanditos sitios web.Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas..

10. Dereito de exclusión
Servitec Medioambiente resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

11. Xeneralidades
Servitec Medioambiente perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

12. Modificación das presentes condicións e duración
Servitec Medioambiente poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicada como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. Lexislación aplicable e xurisdición
A relación entre Servitec Medioambiente e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia se someterá aos Xulgados e tribunais da cidade de A Coruña.