Recursos Humanos

Se estás interesado en traballar connosco, envía os teus datos ao departamento de Recursos Humanos a través do seguinte formulario.

Ademais, tamén podes deixarnos o teu currículo.
DATOS PERSONAIS

Nome (requerido)

Apelido 1 (requerido)

Apelido 2 (requerido)

Data nacemento

E-mail (requerido)

Teléfono

Enderezo

Poboación

Provincia/País

Permiso traballo UE  Non

FORMACIÓN

Títulos académicos

Data expedición

Outras titulacións/máster

Idiomas

 Galego

 Inglés

 Francés

 Alemán

Outros

Nivel


Cursos formación


EXPERIENCIA LABORAL

Empresa/Organismo

Cargo/Actividade desempeñada

Data inicio


Data fin


OUTRAS

Carné de conducir B/Outros
Dispoñibilidade para viaxar
  Non
Movilidade xeográfica

  Non

Área/Delegación de preferencia

Observacións


Achegar currículo (formato pdf) ]

  Lin e acepto a política de privacidade