Servitec contra o cambio climático

Servitec Medioambiente dá un paso máis na súa responsabilidade co medio ambiente, afianzando o seu compromiso mediante a participación en iniciativas de carácter voluntario que promovan medidas prácticas contra o cambio climático e os seus efectos negativos sobre o planeta.

Ademais do apoio a programas e iniciativas desta índole, a empresa toma como referente da súa política ambiental os diferentes convenios e tratados internacionais en materia ambiental e de loita contra o cambio climático.


Servitec Medioambiente
Adhesión ao Pacto Mundial
Recoñecemento e compromiso cos principios do pacto, incluíndo os n.º 7, 8 e 9 de alcance ambiental.
pactomundial.org

Servitec Medioambiente
Adhesión “Caring for Climate”
Iniciativa do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e o Pacto Mundial da ONU.
caringforclimate.org
lineas_mediambiental_home
Servitec Medioambiente
Convención Marco das Nacións Unidas
Servitec toma como referente na súa política os principios recollidos na convención.
unfccc.int

Servitec Medioambiente
Protocolo de Kyoto
Recoñemento do protocolo que pon en práctica os principios da convención das Nacións Unidas.
unfccc.int


Servitec Medioambiente
Xestión de Proxectos MDL
Mecanismo que regula proxectos de cooperación entre países para a redución de emisións.
cdm.unfccc.int

Servitec Medioambiente
Informe ASEMFO
Os bosques como sumidoiros de carbono. Propostas de actuación.
aveads.com

Servitec Medioambiente
Contra o cambio climático