Sistemas de Xestión ambiental

Interior Medioambiente 2Ao igual que na xestión da calidade, establécese como condición necesaria a realización dos traballos baixo unha estrita vixilancia sobre posibles repercusións das actividades no medio ambiente.

Plásmase esta necesidade na implementación dun sistema de xestión ambiental, aplicado ás actividades da empresa e certificado segundo a norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Este sistema comprométenos a minimizar na medida do posible o impacto ambiental da nosa actividade no medio ambiente, desenvolvendo o noso servizo de forma eficiente e sostible.

valores_rec_1

Para isto lévase a cabo un estrito control operacional sobre a execución de todas as nosas obras, vixiando ademais o estado e uso das infraestruturas e medios técnicos con que conta empresa, conseguindo desta forma unha correcta xestión sobre o consumo de recursos, xeración de residuos, substancias perigosas, ruídos, vertidos, emisións e demais posibles afeccións ao ámbito.

A entidade encargada do seguimento e implantación deste sistema de xestión é a entidade certificadora BM TRADA Certification, acreditada mediante ENAC.

ISO_14001Ver certificado en Xestión Ambiental

No ano 2013, Servitec Medioambiente incorpórase ao reducido grupo de 28 empresas nacionais de diversos sectores adheridas á iniciativa “Caring for Climate” do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e o Pacto Mundial da ONU, mediante a cal empresas líderes de todo o mundo se reúnen nun marco de acción común contra o cambio climático.

Esta adhesión conforma un grao máis no compromiso que a empresa mantén co coidado do medio ambiente.

caring_for_climate_ambiental