Área Forestal

forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Forestación e implantación vexetal

 • Roza e preparación do terreo (mecanizado e/ou manual)
 • Plantación con frondosas
 • Plantación con coníferas
 • Reposición de marras
 • Melloras de densidade
 • Axudas á rexeneración
 • Creación de pasteiros e sistemas silvopastorais
 • Entre outros…

Servitec Medioambiente leva a cabo a execución de plantacións con carácter protector e produtor, implantando masas formadas por unha ampla variedade de especies de frondosas ou coníferas en terreos con diferentes graos de dificultade, apoiándose sempre no asesoramento do seu equipo técnico para a obtención dos mellores resultados nesta primeira fase do ciclo produtivo.

Repoblaciones 01

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 2

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 03

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 04

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 05

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 06

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Repoblaciones 07

Máis de 25.000 ha de repoboacións con coníferas e frondosas
Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Tratamentos selvícolas

 • Rozas de eliminación de competencia
 • Desmestas
 • Rareos
 • Podas de produción
 • Podas e talles de formación e frutificación
 • Podas ornamentais
 • Selección de brotes
 • Eliminación de restos
 • Entre outros…

A experiencia acumulada por Servitec Medioambiente, coas súas máis de 35.000 ha en tratamentos silvícolas de diferente tipoloxía, permite ofrecer garantías na execución de actuacións de mellora silvícola.

Tratamientos Selvícolas 01

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 01

Tratamientos Selvícolas 02

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 02

Tratamientos Selvícolas 03

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 03

Tratamientos Selvícolas 04

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 04

Tratamientos Selvícolas 05

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 05

Tratamientos Selvícolas 06

Experiencia de máis de 35.000 ha de tratamentos silvícolas

Tratamientos Selvícolas 06

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Defensa forestal

 • Labores de vixilancia, prevención e extinción de incendios
 • Apertura e mellora de devasas
 • Depósitos, puntos de auga e infraestruturas para extinción de incendios
 • Roza e xestión de biomasa
 • Faixas auxiliares de prevención de incendios
 • Cerramentos perimetrais
 • Tratamentos fitosanitarios
 • Entre outros…

Servitec Medioambiente conta con recursos propios para a execución de actuacións de defensa do monte e prevención de incendios forestais. Posúe ademais unha importante experiencia en materia de coordinación e loxística en resposta ante a aparición de focos e a propagación de incendios.

Infraestructuras Defensa 01

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 01

Infraestructuras Defensa 02

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 02

Infraestructuras Defensa 03

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 03

Infraestructuras Defensa 04

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 04

Infraestructuras Defensa 05

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 05

Infraestructuras Defensa 06

Especialistas en infraestruturas preventivas, coordinación e loxística de equipos de extinción de incendios forestais.

Infraestructuras Defensa 06

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Aproveitamento forestal

 • Tala, saca e amoreado
 • Inventario e cubicación de madeira
 • Aproveitamento enerxético de biomasa
 • Clasificación de madeira
 • Apertura vias de saca
 • Entre outros…

Como punto final do ciclo produtivo, Servitec Medioambiente facilita aos seus clientes a materialización do valor xerado, xestionando o aproveitamento do recurso forestal.

Aprovechamientos 5

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.
Aprovechamientos 1

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.

Aprovechamientos 1

Aprovechamientos 6

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.
Aprovechamientos 2

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.

Aprovechamientos 2

Aprovechamientos 3

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.

Aprovechamientos 3

Aprovechamientos 4

Xestión integral do ciclo produtivo: cubicación, valoración, corta e saca.

Aprovechamientos 4

Ampliar