Área Medioambiental

forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Recuperación e mellora ambiental
 • Restauración hidrolóxica e control de escorrentía
 • Restauración paisaxística
 • Limpeza e drenaxes de canles
 • Traballos de control de erosión e mellora de estabilidade
 • Fomento da biodiversidade en hábitats prioritarios
 • Actuacións para control de riadas
 • Tratamentos de mellora en masas de interese natural e cultural
 • Entre outros…

Levamos a cabo todo tipo de actividades destinadas á recuperación e á mellora de espazos e hábitats con valor paisaxístico, ecolóxico ou natural.

Recuperación y Mejora Ambiental 02

Ampla tipoloxía de actividades de recuperación e mellora de espazos naturais.

Recuperación y Mejora Ambiental 02

Recuperación y Mejora Ambiental 01

Ampla tipoloxía de actividades de recuperación e mellora de espazos naturais.

Recuperación y Mejora Ambiental 01

Recuperación y Mejora Ambiental 03

Ampla tipoloxía de actividades de recuperación e mellora de espazos naturais.

Recuperación y Mejora Ambiental 03

Recuperación y Mejora Ambiental 05

Ampla tipoloxía de actividades de recuperación e mellora de espazos naturais.

Recuperación y Mejora Ambiental 05

Recuperación y Mejora Ambiental 04

Ampla tipoloxía de actividades de recuperación e mellora de espazos naturais.

Recuperación y Mejora Ambiental 04

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Restauración e control de espazos degradados
 • Recuperación e limpeza de espazos degradados
 • Clausura e selado de vertedoiros
 • Creación de puntos limpos
 • Eliminación e limpeza de puntos de vertidos incontrolados
 • Instalacións para almacenaxe de residuos perigosos
 • Instalación de colectores soterrados en zonas urbanas
 • Infraestruturas para xestión de residuos agrícolas e forestais
 • Entre outros…

Contamos con experiencia en xestión de residuos e realización de traballos de recuperación en espazos degradados, dotándoos das condicións óptimas para a súa reutilización en diferentes usos ou actividades e reducindo calquera risco ambiental.

Restauración Espacios Degradados 02

Experiencia en xestión de residuos e recuperación paisaxística de espazos degradados.

Restauración Espacios Degradados 02

Restauración Espacios Degradados 01

Experiencia en xestión de residuos e recuperación paisaxística de espazos degradados.

Restauración Espacios Degradados 01

Restauración Espacios Degradados 03

Experiencia en xestión de residuos e recuperación paisaxística de espazos degradados.

Restauración Espacios Degradados 03

Restauración Espacios Degradados 04

Experiencia en xestión de residuos e recuperación paisaxística de espazos degradados.

Restauración Espacios Degradados 04

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Recuperación e manexo de recursos faunísticos
 • Mellora de hábitats cinexéticos e piscícolas
 • Creación de estruturas de paso e cría para peixes
 • Inventarios cinexéticos e piscícolas
 • Instalación de gaiolas de nidificación
 • Entre outros…

Realizamos actuacións que melloran a biodiversidade faunística e contribúen á xestión sostible dos recursos piscícolas e cinexéticos.

Recursos Faunísticos 01

Melloramos a biodiversidade faunística e promovemos a xestión sostible dos recursos.

Recursos Faunísticos 02

Recursos Faunísticos 02

Melloramos a biodiversidade faunística e promovemos a xestión sostible dos recursos.

Recursos Faunísticos 02

Recursos Faunísticos 02

Melloramos a biodiversidade faunística e promovemos a xestión sostible dos recursos.
Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Promoción do uso social
 • Creación, acondicionamento e mellora de espazos recreativos
 • Restauración e mellora de espazos naturais e paisaxísticos
 • Obras de xardíns e zonas verdes
 • Creación e mellora de sendas e itinerarios
 • Restauración e mellora de elementos de interese patrimonial e cultural
 • Interpretación de espazos naturais e patrimoniais
 • Entre outros…

Somos especialistas na execución de actuacións que promovan o valor recreativo e social de ámbitos naturais e patrimoniais. Realizamos a mellora de zonas urbanas mediante obras de axardinamento e acondicionamento do ámbito.

Promoción Uso Social 02

Posta en valor de ámbitos naturais e patrimoniais.

Promoción Uso Social 02

Promoción Uso Social 01

Posta en valor de ámbitos naturais e patrimoniais.

Promoción Uso Social 01

Promoción Uso Social 03

Posta en valor de ámbitos naturais e patrimoniais.

Promoción Uso Social 03

Promoción Uso Social 04

Posta en valor de ámbitos naturais e patrimoniais.

Promoción Uso Social 04

Promoción Uso Social 05

Posta en valor de ámbitos naturais e patrimoniais.

Promoción Uso Social 05

Ampliar